Sprawozdanie z badania Beko Drypoint Ra Eco 10800 R

Sprawozdanie z badania Beko Drypoint Ra Eco 10800 R to kompleksowe narzędzie zaprojektowane, aby zapewnić wydajność i wytrzymałość maszyny Beko Drypoint. Badanie zostało przeprowadzone przez grupę naukowców, aby określić, jak maszyna może sprostać wymaganiom rynku. Wyniki badania wykazały, że Beko Drypoint Ra Eco 10800 R jest wyposażony w wytrzymałe części i technologię, dzięki czemu może zapewnić wysoką jakość i niezawodność. Maszyna charakteryzuje się również wysoką wydajnością i oszczędnością energii, co pozwala na znaczne obniżenie kosztów eksploatacji. Ogólnie rzecz biorąc, sprawozdanie z badania Beko Drypoint Ra Eco 10800 R wykazało, że maszyna jest wyposażona w technologię, która pozwala na zapewnienie wydajności i wytrzymałości, a także oszczędności energii i kosztów eksploatacji.

Ostatnia aktualizacja: Sprawozdanie z badania Beko Drypoint Ra Eco 10800 R

Nasz osuszacz chłodniczy to wyjątkowo skuteczne osuszanie przy niskich kosztach eksploatacji.

Główne cechy konstrukcyjne (zasada działania) osuszacza ziębniczego: pionowe rozmieszczenie wymiennika ciepła – wilgotny kondensat wraz z sprężonym powietrzem napływa od góry by osiąść na jego dnie (zgodnie z prawami fizyki! ).

Wymuszony zostaje ruch powietrza do góry, pozostałości kondensatu wytrącana jest do dużej, przestronnej komory, następnie dzięki bekomatowi kondensat zostaje wydalony na zewnątrz układu osuszacza kondensacyjnego.

 1. Optymalne osuszanie dzięki wysoce efektywnemu wymiennikowi ciepła.

2. Maksymalna wydajność = minimalne koszty energii.

3. Niskie spadki ciśnienia. 4. Bekomat jako standardowe wyposażenie. 5. Korzystna relacja ceny do jakości.

Specyfikacja osuszaczy chłodniczych

Temperatura otoczenia: od 2 C do 50 °CTemperatura medium: max 70 °CCiśnienie robocze: 

RA 20-RA 960 od 4 bar do 16 bar; RA 1080-RA 8800 od 4 bar do 14 bar

Zasilanie: 

RA 20-RA 960: 230V, 50 Hz ze sterownikiem DMC 15; RA 1080-RA 8800: 400V, 50 Hz ze sterownikiem DMC 24;

*przepływ podany zgodnie z normą DIN/ISO 7183
Wszystke modele wyposażone w automatyczny zrzut kondensatu typu BEKOMAT w standardzie.
By chronić osuszacz zalecany montaż filtra wstępnego przed osuszaczem o stopniu filtracji minimum 5µm.

Inne warianty osuszaczy ziębniczych

W przypadku innego ciśnienia roboczego niż 7 bar, wydatek przepływu podany w powyżej tabeli należy pomnożyć przez właściwy współczynnik korekcyjny f1.

W przypadku innej temperatury otoczenia niż 40˚C, wydatek przepływu podany w powyżej tabeli należy pomnożyć przez właściwy współczynnik korekcyjny f2.

bar[g]45678101214Współczynnik korekcyjny (f1)0, 770, 860, 9311, 051, 141, 211, 27

W przypadku innej temperatury sprężonego powietrza na wejściu niż 35˚C, wydatek przepływu podany w powyżej tabeli należy pomnożyć przez właściwy współczynnik korekcyjny f3.

Temperatura ˚C253035404550Współczynnik korekcyjny (f2)0, 960, 910, 850, 760, 64

W przypadku wymaganego innego punktu rosy iż 3˚C, wydatek przepływu podany w powyżej tabeli należy pomnożyć przez właściwy współczynnik korekcyjny f4.

556065700, 840, 70, 570, 480, 42Na zapytanie

Sterowniki elektroniczne do osuszaczy ziębniczych

31, 091, 191, 37Temperatura ˚CWspółczynnik korekcyjny (f2)

Sterownik elektroniczny DMC 18

 • w zastępstwie DMC14

 • 3 cyfrowy wyświetlacz

  wyświetlanie punktu rosy PDP (°C lub °F)

  kontrola BEKOMAT’u poprzez DMC18:

  a) wyświetlanie alarmu przy niesprawności BEKOMATu

  b) uruchomienie funkcji Test BEKOMATu poprzez sterownik

  styk bezpotencjałowy Alarmu

  LED dla wyświetlenia alarmu

  licznik godzin pracy

  przypomnienie o serwisie (okres nastawialny)

  różne napięcia zasilania (100…240V, 50–60 Hz)

  Sterownik elektroniczny DMC 24

  • zastępuje DMC20 we wszystkich modelach 3 fazowych

  • rozszerzone sterowanie wentylatora (AFC = Advanced Fan Control)
  - sterownik oblicza optymalną prędkość obrotów
  - wentylator pracuje na 50% lub 100%
  - osiągnięcie stałego punktu rosy
  - wydłużona żywotność wentylatora

  • BEKOMAT podłączony do sterownika (ADS = Advanced Draining System)
  - alarmy BEKOMATu widoczne na wyświetlaczu
  - uruchomienie funkcji test poprzez sterownik

  • rozszerzone ostrzeżenia serwisowe (ASW = Advanced Service Warning)
  - zapamiętanie wartości istotnych parametrów stale
  - powiadomienie o potrzebie serwisu w przypadku
  - ostrzeżenie serwisowe obejmuje
  - niesprawność BEKOMATu
  - przekroczenie ustalonych wartości punktu rosy (zbyt wysoki / zbyt niski)
  - awaria sensora
  - nastawialne przypomnienie o serwisie (domyślnie 3000h)

  • zapis stanów alarmowych (AAL = Advanced Alarm Log)
  - zapisywanie stanów alarmowych razem z godzinami i istotnymi parametrami pracy
  - program serwisowy dostępny na PC udostępniany przez e-mail

  • konfiguracja wielopoziomowa z hasłem dostępu dla poziomów zaawansowanych

  • port szeregowy RS485 do komunikacji z komputerem lub/i systemem kontroli

  • automatyczny restart po chwilowym zaniku zasilania

  • bez potencjałowy styk alarmu

  • wyświetlacz:
  - DTP (°C lub °F) punkt rosy
  - Temperatura wlotu (°C lub °F)
  - Temperatura otoczenia (°C lub °F)
  - Temperatura na wyjściu kompresora (°C lub °F)
  - Ciśnienie skraplania (bar lub psi)
  - Suma godzin pracy
  - Ilość godzin pozostająca do następnego planowego przeglądu

  Udostępniamy praktyczne przykłady sprawozdań z badania sprawozdań finansowych za 2020 rok - przygotowane w oparciu o uchwałę KRBR nr 3430/52a/2019 - a także przykładowe oświadczenie kierownika jednostki.

  W załącznikach od 2. 1 do 2. 10 do uchwały KRBR nr 3430/52a/2019 z późn. zm. zamieszczone są przykłady ilustrujące sprawozdania z badania dla różnych okoliczności z jakimi może zetknąć się biegły rewident w trakcie badania. Biegli rewidenci stosują przykłady ilustrujące sprawozdanie z badania przy uwzględnieniu założeń opisanych w każdym z przykładów, mając na uwadze, że przykłady mają uniwersalny charakter i każdorazowo powinny zostać dostosowane do okoliczności konkretnego zlecenia badania. W związku z tym, w celu uwzględnienia wszystkich okoliczności danego zlecenia badania, biegły rewident w niektórych sytuacjach powinien skorzystać z więcej niż tylko jednego przykładu, np. jeżeli w badanej jednostce powołana została rada nadzorcza, biegły rewident powinien posłużyć się zapisami pochodzącymi z przykładu, w którym takie założenie jest przyjęte.

  Aby ułatwić korzystanie z załączonych do ww. uchwały przykładów, tak jak w ubiegłym roku, przygotowaliśmy praktyczne przykłady sprawozdań z badania sprawozdań finansowych za 2020 rok, w których zamieszczone zostały zaktualizowane adresy publikacyjne ustaw, obecnie obowiązujące uchwały KRBR, w tym uchwałę odnoszącą się do nowego kodeksu etyki, oraz odniesienia do odpowiednich interpretacji Ministerstwa Finansów dotyczących sprawozdań z badania.

  Praktyczne przykłady zostały zamieszczone w Wyszukiwarce standardów i są dostępne po wybraniu następujących filtrów:

  Rodzaj usługi: Badanie
  Dzień bilansowy: 31. 12. 2020 r.

  Dla wyróżnienia, link do nich został oznaczony kolorem czerwonym.

  Jeżeli biegły rewident chciałby także skorzystać z przygotowanego przez PIBR przykładowego oświadczenia kierownika jednostki, to taki zaktualizowany materiał, dostosowany do badania sprawozdania finansowego za 2020 r. jest udostępniony w „Wyszukiwarce standardów”, po wybraniu ww. filtrów, w sekcji pt. „Inne pomocne materiały”.

  Przy okazji informujemy, że planujemy - jak co roku - opublikowanie „Alertu specjalnego – badanie za 2020 r. ”. Już dziś zachęcamy do zapoznania się z informacjami podsumowującymi najważniejsze zmiany w przepisach prawa i regulacjach mających związek z badaniem sprawozdań finansowych. W Alercie będą zamieszczone te same praktyczne przykłady sprawozdań z badania i przykładowe oświadczenie kierownika jednostki, które dziś zostały udostępnione w „Wyszukiwarce standardów”.

  Sprawozdanie z badania Beko Drypoint Ra Eco 10800 R

  Bezpośredni link do pobrania Sprawozdanie z badania Beko Drypoint Ra Eco 10800 R

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Sprawozdanie z badania Beko Drypoint Ra Eco 10800 R