Podstawowe operacje 3com Homeconnect 0771

3Com HomeConnect 0771 to kompleksowy zestaw narzędzi do zarządzania siecią domową. Umożliwia on konfigurację i zarządzanie siecią przy użyciu przyjaznego dla użytkownika interfejsu. Zestaw narzędzi 3Com HomeConnect 0771 pozwala na wykonywanie podstawowych operacji dostępowych, takich jak tworzenie profili użytkowników i ustawianie haseł, konfiguracja połączeń kablowych i bezprzewodowych, zarządzanie protokołami sieciowymi, ustawianie haseł dostępu do sieci itp. Ponadto 3Com HomeConnect 0771 oferuje szeroką gamę opcji zarządzania bezpieczeństwem, takich jak filtrowanie treści, blokowanie usług, blokowanie stron internetowych i wiele innych.

Ostatnia aktualizacja: Podstawowe operacje 3com Homeconnect 0771

Podręczne menu kontekstowe. Okno operacji dodatkowych

Poza standardowymi operacjami wykonywanymi w kartotekach i rejestrach WAPRO Mag, takich jak: dodawanie nowej pozycji, usuwanie pozycji istniejącej, edycja pozycji, wyświetlanie pozycji (np. wyświetlanie treści dokumentu magazynowego), drukowanie, istnieje również pewna grupa funkcji i operacji, które mają sens i zastosowanie tylko w wybranych miejscach programu. Aby nie „zaśmiecać” ekranu roboczego licznymi przyciskami twórcy programu zdecydowali się na wyodrębnienie tych funkcji i umieszczenie ich w podręcznych menu, udostępnianych na życzenie użytkownika. Określenie „menu kontekstowe” oznacza w tym przypadku, że lista funkcji oferowanych w tych menu nie jest stała, lecz zależy od miejsca wywołania funkcji. Inny będzie więc zestaw operacji w przypadku wywołania menu kontekstowego w kartotece asortymentów, niż w rejestrze dokumentów handlowych.

W programie można korzystać z dwu rodzajów menu:

 • Podręczne menu kontekstowe, wywoływane przez kliknięcie prawym klawiszem myszy na obszarze listy danych (w dowolnym miejscu listy dokumentów, artykułów, itd). W tym menu zgrupowano na ogół proste operacje, w większości przypadków menu to zawiera następujące funkcje:

  • Podstawowe operacje edycyjne: Dodaj, Usuń, Popraw, Pokaż, Wybierz.
  • Zaznaczanie i odznaczanie pozycji w kartotece (rejestrze).
  • Włączanie i wyłączanie filtrów operujących na liście. Zestaw filtrów zależy oczywiście od miejsca wywołania menu operacji kontekstowych.
  • Drukowanie dokumentu / zestawienia.
  • Sumowanie wartości listy.
  • Wymiana danych z innymi programami (eksport do Excela).
  • Konfiguracja kolumn widocznych na ekranie.
  • Okno operacji dodatkowych.
  • Inne proste operacje wykonywane na prezentowanym zestawie danych, np. prezentacja dokumentów powiąznych z dokumentem poświetlonym w rejestrze, lista dostaw wskazanego na liście artykułu etc.

  Większość z powyższych funkcji jest również dostępna w inny sposób, np. ikony filtrów znajdują się nad oknem danych, zaś funkcje standardowe: Dodaj, Usuń, Popraw, Pokaż, Wybierz dostępne są przez klawisze ekranowe [Insert], [Delete], [F2], [Shift+F2], [Enter] poniżej okna danych.

 • Okno operacji dodatkowych, , zawiera zestaw bardziej złożonych, lecz stosunkowo rzadko używanych funkcji, np. eksport i import dokumentów do/z pliku dyskowego, operacje na polach dodatkowych. Ten typ menu otwiera się w formie nowego okna po naciśnięciu klawisza [Ctrl+O] — Operacje, o ile przycisk ten jest dostępny w dolnej części okna kartoteki, czy rejestru. Dostęp do operacji dodatkowych możliwy jest również poprzez Podręczne menu kontekstowe aktywowane myszką — należy tam wybrać opcję Operacje dodatkowe.

  Każda operacja dodatkowa posiada własny skrót klawiszowy, którego opis widnieje obok nazwy operacji, co umożliwia bezpośredni do niej dostęp — z pominięciem menu czy klawisza [Operacje]. Większość operacji dodatkowych działa na zaznaczonych obiektach (dokumentach, zapisach kartotek), chyba że specyfika jej działania wyklucza takie jej zastosowanie (np. funkcja Pola dodatkowe, prezentująca ekran z wartościami pól dodatkowych dla pojedynczego dokumentu).

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 1

3Com HomeConnect
ADSL Modem Ethernet
Installation Guide
Version 1. 1
http://www. 3com. com
Part No. 1. 024. 2356-00
Published Sept. 1999

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 2
3Com Corporation ■ 3800 Golf Road ■ Rolling Meadows, Illinois ■ 60008 Copyright © 1999, 3Com Corporation. All rights reserved. No part of this documentation may be reproduced in any form or by any means or used to make any derivative work (such as translation, transformation, or adaptation) without written permission from 3Com Corporation. 3Com Corporation reserves the right to revise this documentation and to make changes in content from time to time without obligation on the part of 3Com Co
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 3
INTRODUCTION TO THE 1 HOMECONNECT ADSL MODEM ETHERNET Introduction ■ Welcome to the 3Com HomeConnect ADSL Modem Ethernet ■ What’s Included in the Package ■ Installation ■ Operation ■ Pin Assignments ■ Important Safety Instructions ■ Technical Support ■ FCC Information ■ Warranty Information Welcome to the 3Com HomeConnect ADSL Modem Ethernet The 3Com HomeConnect ADSL Modem Ethernet is your passport to full internetworking and high-speed multimedia communications from your home or office to
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 4
1-4 CHAPTER 1: INTRODUCTION TO THE HOMECONNECT ADSL MODEM ETHERNET What’s Included in the Package? First, check your package to be sure it’s complete. You should have the following items: ■ The 3Com HomeConnect ADSL Modem Ethernet ■ An AC-to-DC power adapter and cable ■ RJ45 to RJ45 Ethernet Cable ■ Console Cable (DB-9 — DB-9) ■ RJ11 to RJ11 telephone cable for connection to the DSL data line ■ Ferrite clamp ■ Installation Guide ■ CD-ROM containing the printable CLI User’s Guide, and other uti
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 5
Installation of the 3Com HomeConnect ADSL Modem Ethernet 1-5 where air can flow freely through the air holes in the unit’s sides and top. 2 Connect one end of the ADSL cable (RJ-11) to the connector on the rear of the HomeConnect ADSL Modem Ethernet marked ADSL and connect the other end to your ADSL wall jack (or Network Interface Device (NID)). CAUTION: The DSL line outlet uses the same type connector as a normal voice telephone line. Take care not to accidentally connect your HomeConnect
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 6
1-6 CHAPTER 1: INTRODUCTION TO THE HOMECONNECT ADSL MODEM ETHERNET 6 Determine if you want the MDI/X switch “out” or “in”. The MDI/X Switch swaps the transmit (Tx) and receive (Rx) signal pairs on the Ethernet port. The MDI/X button must be pressed “in” to use the port for connection to a workstation. When the MDI/X button is “out”, you can connect to a non-cascade port on another hub. 7 Plug one end of the power adapter into a wall socket, and connect the other end of the cable to the rea
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 7
Installation of the 3Com HomeConnect ADSL Modem Ethernet 1-7 or a ‘delete configuration’ command has been executed from the CLI). Changing Boot Options/Resetting Your Modem You may choose a different boot option after you have already selected one previously and set up your unit. To reset your unit and select a different boot option: 1 Set the appropriate DIP switch to match the configuration information provided by your service provider. 2 Unplug the power cable from your 3Com HomeConnect
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 8
1-8 CHAPTER 1: INTRODUCTION TO THE HOMECONNECT ADSL MODEM ETHERNET Enable the port using the command: enable port Save the configuration using the command: save all For example, if your service provider instructed you to use VPI 0 and VCI 44, you would enter the following CLI commands: set port 2 vpi 0 vci 44 enable port 2 save all The CLI provides extensive configuration and monitoring capabilities. For more information, install the CLI User’s Guide from the Installation CD supplie

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 9
Operation 1-9 Alert Indicator The Alert Indicator is used to indicate the configuration and software download status of the modem. Immediately after power-up, the indicator will light orange for one second. Then, if the Configuration Reset button has been pressed while powering-on the unit, the indicator will flash green five times a second for four seconds. In any case, the indicator will then flash orange twice a second for four seconds during which the modem will accept software down
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 10
1-10 CHAPTER 1: INTRODUCTION TO THE HOMECONNECT ADSL MODEM ETHERNET When data traffic is passing through the Ethernet port, the LED will rapidly flash green. ADSL Status Indicator After power-up and software downloading, the ADSL Status Indicator will light red until the modem begins to synchronize with the central office equipment. If the indicator remains red for an extended period, you should check to ensure that the ADSL line is properly plugged into the rear panel jack. Once training
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 11
Important Safety Instructions 1-11 Console Interface (DB-9) (Default configured as DCE) Pin 1 — DCD LL <= PC Pin 2 — Transmit Data LL => PC Pin 3 — Receive Data LL <= PC Pin 4 — DTR LL <= PC Pin 5 — Ground Pin 6 — DSR LL => PC Pin 7 — RTS LL <= PC Pin 8 — CTS LL => PC Pin 9 — RI LL <= PC Important Safety Instructions When using your telephone equipment, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and injury to persons, including the followin
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 12
1-12 CHAPTER 1: INTRODUCTION TO THE HOMECONNECT ADSL MODEM ETHERNET ■ Your 3Com HomeConnect ADSL Modem Ethernet and the AC adapter. Check that the AC adapter is plugged into a live AC socket. If all of the connections are correct, and you are still having difficulties, contact your Network Service Provider for assistance. Power Requirements ■ AC Voltage: External DC adapter, 100 to 250 VAC, 50-60 Hz ■ Power: 10 watts maximum Operating Environment ■ Temperature: 0° to 40° C. (operating) -35°
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 13
TECHNICAL SUPPORT 3Com provides easy access to technical support information through a variety of services. This section describes those services. Technical Support Hotline Technical questions about the 3Com HomeConnect ADSL Modem products can be answered by technical support representatives. This hotline is a toll call. 847-262-3700 8:00am - 6:00pm CST; Monday through Friday Canadian customers can speak to a technical support representative by contacting Keating Technologies. 905-305-6570
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 14
MANUFACTURER’S DECLARATION OF CONFORMITY 3Com Corporation 3800 Golf Road Rolling Meadows, IL 60008 U. S. A. declares that this product conforms to the FCC’s specifications: Part 15: Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful electromagnetic interference, and (2) this device must accept any interference received including interference that may cause undesired operations. This equipment uses the following USOC jacks: RJ-11C. FCC PART 68 STATEMENT 3C
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 15
Service can be obtained at: 3Com Corporation, 1800 W. Central Avenue., Mount Prospect, IL 60056 If the device is causing harm to the telephone network, the telephone company may request that you disconnect the equipment until the problem is resolved. This registered device is capable of providing users access to interstate providers of operator services through the use of equal access codes. INTERNATIONAL STATEMENTS OF CONFORMITY Electromagnetic Compatibility This equipment was tested and foun
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 16
Caution to the User The user is cautioned that any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user’s authority to operate the equipment. UL-Certified/CUL-Certified This information technology equipment is UL-Certified and CUL-Certified for the uses described in the users guide. Radio and Television Interference This equipment generates and uses radio frequency energy and if not installed and used properly, in strict accordance with
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 17
For Canadian Modem Users Industry Canada (IC) This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus set out in the interference-causing equipment standard entitled Digital Apparatus, ICES-003 of Industry Canada. Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe B préscrites dans la norme sur le matériel brouilleur: Appareils Numériques, NMB- 003 édictée par l'Industrie Ca
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 18
Les réparations de matériel homologué doivent être coordonnées par un représentant désigné par le fournisseur. L'entreprise de télécommunications peut demander à l'utilisateur de débrancher un appareil à la suite de réparations ou de modifications effectuées par l'utilisateur ou à cause de mauvais fonctionnement. Pour sa propre protection, l'utilisateur doit s'assurer que tous les fils de mise à la terre de la source d'énergie électrique, des lignes téléphoniques et des canalisations d'eau
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 19
price paid by Customer for any defective software product, or to replace any defective media with software which substantially conforms to applicable 3Com published specifications. Customer assumes responsibility for the selection of the appropriate applications program and associated reference materials. 3Com makes no warranty or representation that its software products will meet Customer’s requirements or work in combination with any hardware or applications software products provided
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 20
replaced item will be shipped to Customer, at 3Com’s expense, not later than thirty (30) days after 3Com receives the defective product. 3Com shall not be responsible for any software, firmware, information, or memory data of Customer contained in, stored on, or integrated with any products returned to 3Com for repair, whether under warranty or not. Dead- or Defective-on-Arrival. In the event a product completely fails to function or exhibits a defect in materials or workmanship within the

Nadal posiadasz usługi na poprzedniej platformie home. pl? Sprawdź instrukcje krok po kroku opisujące obsługę poprzedniej wersji Panelu klienta home. pl. Działamy niezawodnie od 20 lat. Dołącz do 2 mln użytkowników home. pl!

Artykuły w kategorii: Dawny panel home. pl

Blokada dostępu do SSH

Po zakończeniu rejestracji usługi hostingu w home. pl, połączenie SSH jest domyślnie aktywne (wyjątek stanowią usługi nie obsługujące funkcji SSH). W dowolnej chwili możesz wyłączyć (zablokować) dostęp SSH dla całego serwera...

Jak zmienić hasło do usługi przez Panel klienta home. pl?

Logowanie do poprzedniej wersji panelu administracyjnego, możliwe jest przy użyciu identyfikatora usługi: Usługi z uprawnieniami standardowymi (możliwość zmiany hasła tylko dla jednej usługi, do której logowanie zostało przeprowadzone. Wymagana znajomość... pl/images/zmianahasla09098. jpg" alt="Jak zmienić hasło do usługi przez Panel klienta home. pl? "/>

Profil – Historia logowań

W Panelu klienta home. pl w opcji menu "Profil" w podopcji menu "Historia logowań" dostępna jest lista ostatnich 10 logowań do Panelu klienta home. pl (wyświetlana jest lista logowań do usługi, do... pl/images/profil012. jpg" alt="Profil – Historia logowań"/>

Jak zmienić hasło dla wielu usług jednocześnie?

Za pośrednictwem Panelu klienta home. pl możesz zmienić hasło do wielu usług jednocześnie. W tym celu wymagane jest zalogowanie się w Panelu klienta home. pl do usługi z uprawnieniami administracyjnymi. Zmiana hasła... pl/wp-content/uploads/2014/12/zmienic-haslo-wiele-ulug. gif" alt="Jak zmienić hasło dla wielu usług jednocześnie? "/>

Jak wysłać wiadomość do home. pl przez formularz kontaktowy?

SPIS TREŚCI Wprowadzenie Jak korzystać z formularza kontaktowego, który dostępny jest "Centrum Pomocy"? Jak napisać nową wiadomość e-mail za pomocą formularza kontaktowego? Jakie informacje znajdę w wyświetlonym wykazie korespondencji? Poradnik... pl/images/cp68. jpg" alt="Jak wysłać wiadomość do home. pl przez formularz kontaktowy? "/>

Edycja komentarza do usługi w Panelu klienta home. pl

Wprowadzenie Edycja komentarza w mini-podglądzie usługi Edycja komentarza na ekranie Konfiguracji usługi Wprowadzenie W Panelu klienta home. pl możesz dodać prywatny komentarz dla każdej usługi, który może ułatwić Ci identyfikację odpowiedniej... jpg" alt="Edycja komentarza do usługi w Panelu klienta home. pl"/>

Centrum pomocy – informacje podstawowe

Centrum pomocy jest modułem, który ma ułatwić odnalezienie cennych dla użytkownika informacji. Przejście do omawianego narzędzia możliwe jest po kliknięciu opcji menu "Centrum pomocy", która znajduje się po lewej stronie... pl/wp-content/uploads/2014/12/Centrum-Pomocy. png" alt="Centrum pomocy – informacje podstawowe"/>

Profil – Moje dane

Jak zmienić dane abonenta? Jak zmienić dane do korespondencji? Jak otrzymywać faktury tylko w wersji elektronicznej? Jak ukryć dane abonenta domeny *. pl w bazie WHOIS? Opcja menu "Profil" -> podopcja... pl/images/mojedane012. jpg" alt="Profil – Moje dane"/>

Jak wyłączyć wysyłanie informacji o nowościach i ofertach?

Wprowadzenie Jak wyłączyć wysyłanie informacji o nowościach i ofertach na mój adres e-mail? Czy mogę zmienić jeszcze jakieś inne preferencje dla mojej usługi? Wprowadzenie Panel klienta home. pl umożliwia blokadę wysyłki wiadomości... pl/wp-content/uploads/2014/12/blokuj-spam. png" alt="Jak wyłączyć wysyłanie informacji o nowościach i ofertach? "/>

Płatności – Faktury nieopłacone

W podopcji menu "Faktury nieopłacone" w Panelu klienta home. pl wyświetlane są listy wygenerowanych PRO FORM za usługi zakupione w home. Informacje o fakturach nieopłaconych dostępne są po zalogowaniu w Panelu... pl/images/fakt. jpg" alt="Płatności – Faktury nieopłacone"/>

Płatności – Faktury opłacone

W opcji menu "Płatności" w podopcji menu "Faktury opłacone" wyświetlana jest lista faktur opłaconych. Możesz na niej sprawdzić, kwoty wszystkich faktur opłaconych w home. Faktury na liście możesz sortować np.... pl/images/oplacone2. png" alt="Płatności – Faktury opłacone"/>

Płatności – Usługi nieopłacone

W opcji menu "Płatności" w podopcji menu "Usługi nieopłacone" wyświetlana jest lista usług, których okres ważności upływa w najbliższym czasie (czyli dla których została już wygenerowana PRO FORMA). WAŻNE! Informacje... pl/images/platnosci06. jpg" alt="Płatności – Usługi nieopłacone"/>

Płatności – Usługi opłacone

W opcji menu "Płatności" w podopcji menu "Usługi opłacone" wyświetlana jest lista usług opłaconych. Możesz na niej sprawdzić między innymi termin ważności wszystkich zakupionych w home. pl usług. Usługi na liście... pl/images/oplacone3. png" alt="Płatności – Usługi opłacone"/>

Hosting stworzony dla WordPressa

Masz stronę WWW na WordPressie? My też uwielbiamy ten system dla stron internetowych. Dlatego stworzyliśmy hosting specjalnie dla jego użytkowników.

Podstawowe operacje 3com Homeconnect 0771

Bezpośredni link do pobrania Podstawowe operacje 3com Homeconnect 0771

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podstawowe operacje 3com Homeconnect 0771