Instrukcje bezpieczeństwa i instrukcja obsługi 3m W100

Instrukcje bezpieczeństwa i instrukcja obsługi 3m W100 są ważnymi elementami bezpiecznego użytkowania produktu. Instrukcje te zawierają szczegółowe wskazówki dotyczące naprawy, konserwacji, użytkowania i przechowywania produktu, aby zapewnić jego bezpieczne i prawidłowe użytkowanie. Instrukcje te zawierają również szczegółowy opis części zamiennej, która jest dostępna w przypadku uszkodzenia produktu. Instrukcje są także zgodne z wymaganiami bezpieczeństwa, które muszą być spełnione przez produkt 3M W100. Dzięki instrukcjom użytkownik będzie w stanie bezpiecznie używać produktu, co przełoży się na jego wydajność i żywotność.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcje bezpieczeństwa i instrukcja obsługi 3m W100

troje pracowników medycznych oglądających monitor komputera

Instrukcja użytkowania (IFU ang. Instruction For Use)

3M stara się ułatwiać pracę dzięki niezawodnym produktom wysokiej jakości, kompleksowym szkoleniom, dokumentacji oraz wsparciu klinicznemu, technicznemu i obsłudze klienta.

W naszym portalu poświęconym przepisom można łatwo zaleźć instrukcje użytkowania (IFU) produktów 3M z dziedziny ochrony zdrowia.

Do wybranych produktów dostępne są również dodatkowe informacje, takie jak deklaracje zgodności (DoC ang. Declaration of Conformity) i certyfikaty.


Potrzebujesz dalszej pomocy?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Skontaktuj się z naszym zespołem obsługi klienta, aby uzyskać dalszą pomoc.

 • SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
 • * Informacje zawarte w witrynie wyszukiwarki IFU są przeznaczone dla pracowników ochrony zdrowia.W sprawach związanych ze stanem zdrowia i stosowanymi metodami leczenia oraz informacjami zawartymi w tej witrynie, w tym również na temat ryzyka i korzyści związanych z określonymi produktami i usługami, które mogą być omawiane w tej witrynie, pacjenci powinni konsultować się z lekarzem prowadzącym.Dokumenty mogą się zmieniać, więc kiedy chcesz z nich skorzystać, zawsze sprawdzaj ich najbardziej aktualną wersję na stronie wyszukiwarki IFU. Uwaga: wyszukiwanie według numeru produktu nie zawsze pozwala znaleźć właściwą wersję IFU danego produktu. IFU znajdowane przy użyciu tej metody mogą być używane tylko do celów informacyjnych i nie mogą być używane zamiast rzeczywistych etykiet produktów.

  INSTRUKCJA OBSŁUGI. PIKqXRP

  INSTRUKCJA OBSŁUGI PIKqXRP Wykaz części... 3 Częste przyczyny uszkodzeń... 4 Sposób naprawy... 4 Dane techniczne:... 4 Zasady bezpieczeństwa... 5 Instrukcja użytkowania... 6 Sposób aplikacji... 7 Przykładowy

  Bardziej szczegółowo

  Cyfrowy miernik temperaturyCyfrowy miernik temperatury MS6502 INSTRUKCJA OBSŁUGI wersja 1. 0 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 Bezpieczeństwo uŝytkowania... 3 1. Zawartość opakowania... 3 2. Zasady bezpieczeństwa... 3 3. Środowisko pracy...

  INSTRUKCJA UśYTKOWNIKAINSTRUKCJA UśYTKOWNIKA ZE WSKAZÓWKAMI DOTYCZĄCYMI BEZPIECZEŃSTWA NaleŜy przeczytać i zachować niniejszą instrukcję WENTYLATOR WP 012 (model KB 21) Nie uŝywać w miejscach naraŝonych na wybuch lub poŝar

  SRC 55P, 56P Instrukcja obsługiSRC 55P, 56P Instrukcja obsługi 1. Bezpieczeństwo Z zasadami bezpieczeństwa musi zapoznać się każdy użytkownik narzędzia oraz stosować je w praktyce. Firma Wojtech chętnie doradzi Państwu jak prawidłowo

  NITOWNICA DO NITÓW ZRYWALNYCHNITOWNICA DO NITÓW ZRYWALNYCH Air Power 1 Spis treści 1. Zasady BHP... Opis narzędzia... 5 2. 1. Podstawowe wymiary... 2. Charakterystyka... 6 2. 3. Zastosowanie... 4. Wyposażenie... 5. pl/60780783-Cyfrowy-miernik-temperatury. pl/thumbs/69/60780783. jpg"/>Cyfrowy miernik temperatury MS6500 MS6501 #04010 #04011 INSTRUKCJA OBSŁUGI wersja 1. 0 MS6500/MS6501 SPIS TREŚCI Wstęp... pl/20892660-Kompaktowy-mop-parowy-1500-w. html">Kompaktowy mop parowy 1500 WKompaktowy mop parowy 1500 W Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup kompaktowego mopa parowego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

  Ogólna prezentacja telefonuOgólna prezentacja telefonu Dziękujemy za wybór smartfonu HUAWEI. W pierwszej kolejności przedstawimy parę podstawowych cech urządzenia. Przytrzymaj wciśnięty klawisz zasilania, aby włączyć telefon. Po

  PROSTOWNICA DO WŁOSÓW HM-4018Instrukcja obsługi PROSTOWNICA DO WŁOSÓW HM-4018 Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Urządzenie należy używać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję

  Zaciskarka zestaw TOOLCRAFTINSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000430461 Zaciskarka zestaw TOOLCRAFT 430461 Strona 1 z 7 Przeznaczenie użycia produktu Szczypce zaciskane są przeznaczone do zaciskania złączy zagniatanych, które są odpowiednie

  Instrukcja obsługi GRILL R-256Instrukcja obsługi GRILL R-256 Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować. pl/56888983-Przenosny-wentylator-2w1. html">Przenośny wentylator (2w1)Przenośny wentylator (2w1) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup wentylatora z funkcją mgiełki dla zapewniania równomiernie chłodnej temperatury powietrza. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie

  Odkurzacz kompaktowy OK-1403Odkurzacz kompaktowy OK-1403 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZ KOMPAKTOWY OK-1403 OPIS URZĄDZENIA 11 2 1 1. metalowe rury 2. regulator ssania 3. wąż elastyczny 4. pokrywa przednia

  Instrukcja instalacji i uŝytkowania. Młynki do mięsa S-12, TS - 12, TS - 12D TE - 22, TE - 22D, TS - 22, TS - 22D TS - 32, TS - 32DInstrukcja instalacji i uŝytkowania Młynki do mięsa Typ: T-8, S-12, TS - 12, TS - 12D TE - 22, TE - 22D, TS - 22, TS - 22D TS - 32, TS - 32D 1 DEKLARACJA ZGODNOŚCI Producent oświadcza, Ŝe urządzenia spełniają

  PODGRZEWACZ 2100W/230VINSTRUKCJA UŻYTKOWANIA PODGRZEWACZA. PODGRZEWACZ 2100W/230V RPM-Technologie www: rpm-technologie. pl 2014-01-03 OSTRZEśENIA Niewłaściwie użytkowany lub wadliwie podłączony podgrzewacz może być przyczyną

  INSTUKCJA UŻYTKOWANIAKurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

  GAV SERIA 180, 200, 300Instrukcja Oryginalna INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA ZESPOŁY PRZYGOTOWANIA POWIETRZA GAV SERIA 180, 200, 300 Copyright SPIS TREŚCI: I. Przeznaczenie... 3 II. Zasady bezpiecznego użytkowania... 3 III. pl/115082325-Instrukcja-usytkownika. pl/thumbs/88/115082325. jpg"/>INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA ZE WSKAZÓWKAMI DOTYCZĄCYMI BEZPIECZEŃSTWA NaleŜy przeczytać i zachować niniejszą instrukcję WENTYLATOR WP 013 (model KB3000) Nie uŝywać w miejscach naraŝonych na wybuch lub poŝar

  Cyfrowy miernik temperatury MS6502 #04012 INSTRUKCJA OBSŁUGI wersja 1. 1 MS6502 SPIS TREŚCI Wstęp... Środowisko

  MIKSER DO FRAPPE R-447Instrukcja obsługi MIKSER DO FRAPPE R-447 Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. pl/42488381-2-bezpieczenstwo-elektryczne. html">2. Bezpieczeństwo elektryczne1 2 oświetlonych pomieszczeniach zwiększa ryzyko wystąpienia wypadku. Nigdy nie używaj urządzenia w miejscach gdzie mogą znajdować się materiały łatwopalne Nigdy nie rozpylaj w miejscach gdzie może nastąpić

  W CELU BEZPIECZEŃSTWA I PRAWIDŁOWEGO STOSOWANIA PRZED INSTALACJĄ I PIERWSZYM UŻYCIEM URZĄDZENIA PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ, W TYM WSKAZÓWKI I OSTRZEŻENIA. ABY

  ZAPOBIEGAĆ NIEPOŻĄDANYM BŁĘDOM I WYPADKOM, WAŻNE JEST ZAPEWNIENIE, ŻE WSZYSTKIE OSOBY KORZYSTAJĄCE Z URZĄDZENIA ZOSTAŁY POINFORMOWANE O FUNKCJONOWANIU I BEZPIECZEŃSTWIE.

  ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ W PRZYPADKU SPRZEDAŻY URZĄDZENIA I UPEWNIJ SIĘ, ŻE NINIEJSZA INSTRUKCJA POZOSTAJE W URZĄDZENIU, ABY MOŻNA BYŁO Z NIEGO KORZYSTAĆ PRZEZ CAŁY OKRES UŻYTKOWANIA. ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA I W CELU OCHRONY

  MIENIA NALEŻY POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI W TEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI, PONIEWAŻ PRODUCENT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY PRZYCZYNIONE NIEPRZESTRZEGANIEM TEJ INSTRUKCJI.

  ● TO URZĄDZENIE MOGĄ UŻYWAĆ DZIECI DO 8 LAT I OSOBY ZE ZMNIEJSZONYMI FIZYCZNYMI, SENSORYCZNYMI I UMYSŁOWYMI UMIEJĘTNOŚCIAMI, ALBO BEZ DOSTATECZNYCH UMIEJĘTNOŚCI, KIEDY SĄ ONE POD DOZOREM ALBO BYŁY NAUCZONE JAK

  POPRAWNIE I BEZPIECZNIE UŻYWAĆ URZĄDZENIE I ZROZUMIELI MOŻLIWE RYZYKA.

  ● DZIECI W WIEKU OD 3 DO 8 LAT MOGĄ WKŁADAĆ I WYJMOWAĆ ŻYWNOŚĆ Z URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH.

  ● DZIECI NIE MOGĄ SIĘ BAWIĆ Z URZĄDZENIEM.

  ● CZYSZCZENIE I KONSERWACJĘ NIE MOGĄ DZIECI WYKONYWAĆ

  BEZ NADZORU.

  ● JEŚLI PRZEWÓD ZASILAJĄCY JEST USZKODZONY, NALEŻY WYMIENIĆ GO PRZEZ PROFESIONALNE CENTRUM USŁUG, ABT ZAPOBIEGAĆ SYTUACJAM AWARYJNYM. URZĄDZENIE Z USZKODZONYM KABLEM ELEKTRYCZNYM JEST ZABRONIONE UŻYWAĆ.

  ● UWAGA: JEŚLI TWÓJ MODEL NIE MA PRODUCENTA LODU PODŁĄCZONEGO DO ZASILANIA WODĄ, NAPEŁNIJ GO TYLKO WODĄ PITNĄ.

  ● OSTRZEŻENIE: OTWORY WENTYLACYJNE W POKRYWIE URZĄDZENIA LUB W OBUDOWIE URZĄDZENIA MUSZĄ BYĆ DOSTĘPNE I BEZ PRZESZKODY.

  ● OSTRZEŻENIE: ABY PRZYSPIESZYĆ PROCES ROZMRAŻANIA NIE UŻYWAJ SPRZĘTU MECHANICZNEGO LUB INNYCH ŚRODKÓW NIŻ TE CO SĄ ZALECANE PRZEZ PRODUCENTA.

  ● OSTRZEŻENIE: NIE USZKADZAJ OBIEGU CHŁODZENIA.

  ● OSTRZEŻENIE: WEWNĄTRZ MIEJSCA PRZECHOWYWANIA NIE UŻYWAJ URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH, JEŻELI TYP NIE JEST ZALECANY PRZEZ PRODUCENTA.

  ZNAK ISO 7000-1701 (2004-01)

  OZNACZA MEDIUM POD CIŚNIENIEM.

  TO URZĄDZENIE JEST PRZEZNACZONE DO UŻYTKU W

  GOSPODARSTWIE DOMOWYM I DO PODOBNYCH CELÓW, TAKICH JAK:

  – KUCHNIE DLA PERSONELU W SKLEPACH, BIURA I INNE ŚRODOWISKA PRACY;

  – NA GOSPODARSTWACH I DLA KLIENTÓW HOTELI, MOTELI I INNYCH TYPÓW MIESZKANIOWYCH;

  – ŚRODOWISKA ZAKWATEROWANIA Z ŚNIADANIEM;

  – CATERING I PODOBNE ZASTOSOWANIA DETALICZNE.

  TYLKO NIEKTÓRE MODELE LODÓWEK ZAWIERAJĄ KOSTKARKĘ DO LODU. WBUDOWANY PRODUCENT LODÓW MUSI BYĆ ZAINSTALOWANY WYŁĄCZNIE PRZEZ PRODUCENTA LUB JEGO SERWIS.

  ● DO WYBRANYCH MODELI Z PRODUCENTEM LODU Z PODŁĄCZENIEM WODY: UWAGA: MUSI BYĆ PODŁĄCZONY TYLKO DO DOSTAWY WODY PITNEJ.

  ● UWAGA: URZĄDZENIE MUSI BYĆ PODŁĄCZONE WEDŁUG INSTRUKCJI OBSŁUGI, ABY UNIKNĄĆ NIEBEZPIECZEŃSTWA WYNIKAJĄCEGO Z JEGO INSTALACJI.

  ● UWAGA: URZĄDZENIE MUSI BYĆ PODŁĄCZONE WEDŁUG

  INSTRUKCJI OBSŁUGI, ABY UNIKNĄĆ NIEBEZPIECZEŃSTWA

  WYNIKAJĄCEGO Z JEGO INSTALACJI.

  

  OSTRZEŻENIE:

  NIEBEZPIECZEŃSTWO POŻARU / MATERIAŁY ŁATWOPALNE!

  ZAWIERA GAZ CHŁODNICZY ISOBUTAN

  R600A

  CHŁODZIWO

  CHŁODZONY ISOBUTAN (R600A) ZAWARTY W OBIEGU CHŁODZENIA URZĄDZENIA JEST NATURALNYM GAZEM Z WYSOKĄ KOMPATYBILNOŚCIĄ ZE ŚRODOWISKIEM, KTÓRY JEST ŁATWOPALNY. PODCZAS TRANSPORTU I INSTALACJI NALEŻY UWAŻAĆ NA USZKODZENIE KOMPONENTÓW OBWODU CHŁODZENIA. CHŁODZIWO (R600A) JEST ŁATWOPALNE.

  ● OSTRZEŻENIE — LODÓWKI W IZOLACJI ZAWIERAJĄ GAZY CHŁODNICZE I CHŁODZĄCE. CHŁODNICE I GAZY CHŁODZĄCE MUSZĄ BYĆ USUWANE PROFESJONALNIE, MOGĄ SPOWODOWAĆ OBRAŻENIE OCZU. PRZED WYKONANIEM POPRAWNEGO

  USUNIĘCIA UPEWNIJ SIĘ, ŻE RURKA OBIEGU CHŁODZENIA NIE JEST USZKODZONA.

  SYMBOL OSTRZEŻENIE I ZNACZY TO, ŻE CHŁODZENIE I

  GAZY CHŁODNICZE SĄ ŁATWOPALNE.

  OSTRZEŻENIE: RYZYKO POŻARU MATERIAŁÓW ŁATWOPALNYCH

  JEŚLI OBWÓD CHŁODZENIA SIĘ USZKODZI:

  - UNIKNIJ OTWARTEGO POŻARU I ZAPŁONU.

  - DOKŁADNIE WENTYLUJ POKÓJ, W KTÓRYM SIĘ URZĄDZENIE ZNAJDUJE.

  JEST NIEBEZPIECZNA ZMIANA LUB MODYFIKACJA URZĄDZENIA W DOWOLNY SPOSÓB. JAKIEKOLWIEK USZKODZENIE PRZEWODU ZASILAJĄCEGO MOŻE SPOWODOWAĆ KRÓTKI OBWÓD, POŻAR I / LUB PORAŻENIE PRĄDEM ELEKTRYCZNYM.

  ● UWAGA: UKŁAD CHŁODZENIA ZAWIERA CHŁODNICTWO POD WYSOKIM CIŚNIENIEM. NIE OBSŁUGUJ SYSTEMU. NALEŻY GO NAPRAWIĆ TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZEZ WYKWALIFIKOWANĄ OSOBĘ.

  ● UWAGA: PRZY USTAWIENIU URZĄDZENIA, UPEWNIJ SIĘ, ŻE KABEL ELEKTRYCZNY NIE JEST ZATKNIĘTY LUB USZKODZONY.

  ● UWAGA: NIE DAWAJ WIELU PRZENOŚNYCH GNIAZD

  ELEKTRYCZNYCH ANI PRZENOŚNYCH ŹRÓDEŁ ZASILANIA NA TYLNĄ STRONĘ URZĄDZENIA.

  ELEKTRYCZNE BEZPIECZEŃSTWO

  1. KABEL ZASILAJĄCY NIE MOŻE BYĆ PRZEDŁUŻANY.

  2. UPEWNIJ SIĘ, ŻE PRZEWÓD MOCY NIE JEST USZKODZONY.

  ZGNIECIONA LUB USZKODZONA WTYCZKA MOŻĘ SIĘ PRZEGRZEWAĆ I SPOWODOWAĆ POŻAR.

  3. UPEWNIJ SIĘ, ŻE MASZ WOLNY DOSTĘP DO GNIAZDKA URZĄDZENIA.

  4. NIE CIĄGNIJ ZA KABEL ZASILAJĄCY.

  5. NIE NALEŻY PODŁĄCZAĆ WTYCZKI KIEDY JEST POLUZOWANE GNIAZDKO ELEKTRYCZNE. GROZI RYZYKO PORAŻENIA

  PRĄDEM LUB POŻARU.

  6. NIE UŻYWAJ TEGO URZĄDZENIA BEZ POKRYCIA OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO.

  7. LODÓWKA JEST PRZEZNACZONA TYLKO DO ZASILANIA Z JEDNEJ FAZY ZASILANIA O WARTOŚCIACH 220~240 V/50 HZ. JEŚLI WAHANIA NAPIĘCIA W MIEJSCU ZAMIESZKNIA UŻYTKOWNIKA SĄ TAKIE WIELKIE, ŻE PRZEKRACZAJĄ POWYŻSZE GRANICE ZE WZGLĘDU NA BEZPIECZEŃSTWO UŻYJ AUTOMATYCZNEGO REGULATORA NAPIĘCIA O WIĘCEJ NIŻ 35O W DLA LODÓWKI.

  LODÓWKA MUSI BYĆ WYPOSAŻONA W SPECJALNĄ WTYCZKĘ ZASILAJĄCĄ W MIEJSCU WSPÓLNYM Z INNYMI ELEKTRYCZNUMI URZĄDZENIAMI. WTYCZKA MUSI BYĆ PRAWIDŁOWA Z

  GNIAZDKIEM ELEKTRYCZNYM.

  STOSOWANIE NORMALNE

  ● NIE NALEŻY PRZECHOWYWAĆ ŁATWOPALNYCH GAZÓW LUB CIECZY W URZĄDZENIU. GROZI RYZYKO WYBUCHU.

  ● NIE UŻYWAJ INNYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH W

  URZĄDZENIU (NP. ELEKTRYCZNY PRODUCENT LODÓW, MIKSERY ITP. )

  ● PODCZAS ODŁĄCZANIA URZĄDZENIA Z GNIAZDKA

  ELEKTRYCZNEGO, ZAWSZE NALEŻY CIĄGNĄĆ ZA WTYCZKĘ. NIE CIĄGNIJ ZA KABEL.

  ● NIE STAWIAJ GORĄCYCH ELEMENTÓW W POBLIŻU CZĘŚCI Z TWORZYWA SZTUCZNEGO URZĄDZENIA.

  ● NIE UMIESZCZAJ ŻADNYCH ARTYKUŁÓW W POBLIŻU TYLNYCH OTWORÓW NA ŚCIANIE.

  ● PAKOWANE MROŻONE ŻYWNOŚCI PRZECHOWYWUJ ZGODNIE

  Z INSTRUKCJAMI PRODUCENTA.

  ● MIAŁ BYŚ ŚCISŁO DOTRZYMAĆ ZALECENIA PRZECHOWYWANIA W URZĄDZENIU PRZEZ PRODUCENTA. ZOBACZ OBOWIĄZUJĄCE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA.

  ● NIE WOLNO WSTAWIAĆ GAZOWANYCH NAPOJÓW W ZAMRAŻARCE DLATEGO BO MOGĄ STWORZYĆ CIŚNIENIE W POJEMNIKU KTÓRY MOŻE WYBUCHNĄĆ, CO MOŻE USZKODIĆ URZĄDZENIE.

  ● NIE JEDZ MROŻONEK NATYCHMIAST PO WYJĘCIU Z ZAMRAŻARKI, MOŻESZ DOZNAĆ OBRAŻEŃ.

  ● NIE WYSTAWIAJ URZĄDZENIA NA BEZPOŚREDNIE DZIAŁANIE PROMIENI SŁONECZNYCH.

  ● MIEJ PRZY SOBIE PŁONĄCE ŚWIECZKI, LAMPY I INNE PRZEDMIOTY Z OTWARTYM OGNIEM W WYSTARCZAJĄCEJ ODLEGŁOŚCI OD URZĄDZENIA, ABY UNIKNĄĆ RYZYKA POŻARU.

  ● URZĄDZENIE JEST PRZEZNACZONE DO PRZECHOWYWANIA ŻYWNOŚCI I NAPOJÓW W NORMALNYM GOSPODARSTWIE DOMOWYM, JAK OPISANO W INSTRUKCJI OBSŁUGI.

  URZĄDZENIE JEST CIĘŻKIE. ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ PODCZAS PRZENOSZENIA.

  ● NIE WYJMUJ ANI NIE DOTYKAJ PRZEDMIOTÓW W KOMORZE ZAMRAŻARKI MOKRYMI / WILGOTNYMI RĘKAMI, PONIEWAŻ MOŻE TO SPOWODOWAĆ OBRAŻENIA SKÓRY LUB POPARZENIA MROZEM.

  ● NIGDY NIE UŻYWAJ DNA, SZUFLAD, DRZWI ITP. DO WSPINACZKI LUB JAKO WSPARCIE.

  ● MROŻONEJ ŻYWNOŚCI NIE WOLNO PONOWNIE ZAMRAŻAĆ PO ROZMROŻENIU.

  ● NIE SPOŻYWAJ LODÓW ANI KOSTEK LODU NATYCHMIAST PO WYJĘCIU Z ZAMRAŻARKI, PONIEWAŻ MOŻE TO ZRANIĆ USTA.

  ● ABY NIE DOPUŚCIĆ DO UPADKU PRZEDMIOTÓW, ZRANIENIA

  LUB USZKODZENIA URZĄDZENIA, NIE NALEŻY PRZECIĄŻAĆ

  KOMÓR, NIE WKŁADAJ NADMIERNYCH ILOŚCI JEDZENIA DO

  DRZWI LUB SZUFLADY.

  INSTALACJA WAŻNE!

  ● PACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ PODCZAS PODŁĄCZANIA DO SIECI, POSTĘPUJ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI W TEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI. ROZPAKUJ URZĄDZENIE I SPRAWDŹ, CZY NIE MA WIDOCZNYCH USZKODZEŃ.

  ● JEŚLI URZĄDZENIE JEST USZKODZONE, NIE PODŁĄCZAJ GO.

  NOTYFIKUJ MOŻLIWE SZKODY W MIEJSCU ZAKUPU. W TAKIM PRZYPADKU ZACHOWAJ OPAKOWANIE.

  ● ZALECA SIĘ ODCZEKAĆ KILKA GODZIN PRZED PODŁĄCZENIEM URZĄDZENIA, ABY OLEJ USTABILIZOWAŁ SIĘ W SPRĘŻARCE.

  ● ZAPEWNIJ ODPOWIEDNIĄ WENTYLACJĘ WOKÓŁ URZĄDZENIA, W PRZECIWNYM RAZIE MOŻE WYSTĄPIĆ PRZEGRZANIE.

  PRZESTRZEGAJ ODPOWIEDNIEJ WENTYLACJI.

  ● JEŚLI TO MOŻLIWE, TYŁ URZĄDZENIA NIE POWINIEN BYĆ BARDZO BLISKO ŚCIANY I NIE NALEŻY DOTYKAĆ GORĄCYCH CZĘŚCI (SPRĘŻARKI, SKRAPLACZA), ABY UNIKNĄĆ RYZYKA POŻARU, POSTĘPUJ ZGODNIE Z ODPOWIEDNIMI INSTRUKCJAMI INSTALACJI.

  ● URZĄDZENIE NIE WOLNO UMIESZCZAĆ W POBLIŻU GRZEJNIKÓW LUB PIECÓW.

  ● PO INSTALACJI URZĄDZENIA UPEWNIJ SIĘ, ŻE WTYCZKA JEST ŁATWO DOSTĘPNA.

  ● WSZYSTKIE OPAKOWANIA NALEŻY PRZECHOWYWAĆ POZA

  ZASIĘGIEM DZIECI, PONIEWAŻ ISTNIEJE RYZYKO UDUSZENIA.

 • Instrukcje bezpieczeństwa i instrukcja obsługi 3m W100

  Bezpośredni link do pobrania Instrukcje bezpieczeństwa i instrukcja obsługi 3m W100

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Instrukcje bezpieczeństwa i instrukcja obsługi 3m W100